REFERENCE

Župnijski urad Tržič
Zdravko Škerjanec Ljubljana
Franci Petrič Ljubljana
Zavod sv. Martin Bohinj
Župnija Dobrla vas/Eberndorf – Avstrija
Župnijski urad Srednja vas v Bohinju

in ostale zadovoljne stranke