NAŠE STORITVE

  • Popravilo različnih vrst poškodb
  • Zaplinjevanje škodljivcev v lesu
  • Izdelava manjkajočih delov
  • Tapiciranje
  • Popravilo starega in dodelava novega furnirja
  • Čiščenje, popravilo ali zamenjava okovja
  • Površinska obdelava lesene površine po klasičnih postopkih (šelak, voskana politura in zaključni lak)
  • Prodaja in odkup starih predmetov
  • Manjša popravila pozlačenih površin