KMEČKA SKRINJA

V razvoju pohištvene umetnosti je skrinja najstarejši in dolga stoletja najpomembnejši del notranje opreme evropskega človeka. Uporabljali so jo za shranjevanje najrazličnejših stvari (oblek, živil, listin, denarja,…), v srednjem veku pa so jo uporabljali tudi kot stol in posteljo. Na Slovenskem se je v plemiških in meščanskih domovih obdržala do poznega klasicizma (17., 18. stoletje), v kmečkem okolju pa še celo 19. stoletje. Ponekod so jo v ženitovanjskih šegah uporabljali še v 1. polovici 20. stoletja.